Posts by Admin222

TOENAME IN AANTAL PRIVACYKLACHTEN VERWACHT

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt elke natuurlijke persoon (ook wel ‘betrokkene’ genoemd) meer bescherming van persoonsgegevens en rechten...

KLACHTEN IN VERBAND MET HET RECHT OP INZAGE

Artikel 12 AVG (voorzover relevant) luidt als volgt. 3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen...

PRIVACY GAAT IEDEREEN WAT AAN

Campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ Met de campagne biedt de AP organisaties praktische hulp om te voldoen aan hun...

EENVORMIGE HANDHAVING VAN DE AVG

Met het oog op een consequent toezicht en eenvormige handhaving van deze verordening in de gehele Unie dienen de toezichthoudende...