PRIVACY GAAT IEDEREEN WAT AAN

Campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’

Met de campagne biedt de AP organisaties praktische hulp om te voldoen aan hun nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei. Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, worden ook andere hulpmiddelen aangeboden en staat de informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet overzichtelijk op een rij. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de AP speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen.

Rechten en plichten AVG

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijven en overheden zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Zij hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.

Toezicht op naleving AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG, door bijvoorbeeld onderzoek te doen na klachten of op eigen initiatief. In de AVG zijn extra prikkels opgenomen om te stimuleren dat overheden en bedrijven de nieuwe wetgeving serieus nemen. Ook geeft de AP sinds 2017 voorlichting over de nieuwe wetgeving.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/start-campagne-privacy-gaat-iedereen-wat-aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *